Header image
www.utcb.ro
 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE
  || HOME ||Web DLSC
 
 

DATE DE CONTACT

Mail: traducatori [at] utcb.ro

Tel: 021 242 54 32 (direct); Fax: 021 242 07 81

Adresă: Bulevardul Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, Bucureşti

DESPRE „CENTRALIS”

Centrul de Traducere şi Limbi Străine „CENTRALIS” se constituie ca persoană juridică română, fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, modificată, precum şi cu celelalte dispoziţii legale cu privire la asociaţii.

SCOPUL „CENTRALIS”

a) să promoveze metode educaţionale moderne;
b) să crească nivelul calitativ al cursurilor şi serviciilor de traducere şi interpretare;
c) să dezvolte şi să promoveze valorile, să încurajeze competiţiile în domeniul culturii, ştiinţei şi învăţământului;
d) să desfăşoare alte activităţi care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului şi educaţiei.

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE constă în:

a) organizarea de cursuri;
b) efectuarea de traduceri autorizate;
c) sevicii de interpretare;
d) editarea de publicaţii (cărţi, reviste, CD, DVD) şi/sau editare a unor texte, bibliografii, analogii şi a altor materiale pentru uz didactic;
e) sevicii de tipărire;
f) vânzarea şi achiziţionarea de carte română şi străină;
g) servicii de birotică şi legătorie;
h) organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde, congrese, reuniuni interne şi internaţionale, şcoli de vară şi excursii de studii;
i) iniţierea unei baze de date bibliografice în format electronic;
j) acordarea de burse şi premii pentru studenţi;
k) organizarea de examene de limbi străine;
l) colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară sau din străinătate la programele, acţiunile, proiectele şi activităţile realizate de către acestea sau de către „CENTRALIS”;
m) configurarea şi realizarea unor proiecte de cercetare individuale şi colective în domeniile de interes;
n) afilierea la grupuri şi societăţi internaţionale şi încurajarea schimburilor cu alte organisme similare din ţară şi din străinătate.

TOP

 
   

© DLSC 2016 Reproducerea interzisă. Toate drepturile rezervate.