STI      Master
Motivatie Specializarea Traducere si interpretareLicenţă traducere şi interpretareMaster traducere şi interpretareCadre didactice Specializarea Traducere si interpretarePagina studentilor Specializarea Traducere si interpretareParteneriate externe Specializarea Traducere si interpretareContact Specializarea Traducere si interpretare

Logo Memsource
Web DLSC


Facebook
  Program intensiv de traducere juridică 2011-2014
Program intensiv ERASMUS Specializarea Traducere si interpretare
 

Începând cu anul 2011, specializarea Traducere şi interpretare este partener activ în programul intensiv internaţional intitulat

Systèmes juridiques et droit des immigrés dans l'UE:
Traduire et interpréter dans la diversité

în parteneriat cu Université de Bretagne-Sud (Franţa), Hochschule Magdeburg-Stendal (Germania), Universidade de Vigo (Spania), Ventspils Augstskola (Letonia), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Republica Cehă) şi Instituto Superior de Contabilidade et Administração do Porto (Portugalia).

Obiectivele acestui program sunt:

  • dobândirea capacităţii de a se orienta în diferitele sisteme juridice din Europa;
  • cunoaşterea drepturilor migranţilor în Europa;
  • dobândirea capacităţii de a analiza textele juridice, în vederea efectuării unei traduceri viabile;
  • dobândirea capacităţii de a face faţă exigenţelor lucrului în echipă, cu precădere în echipe multinaţionale;
  • dobândirea capacităţii de a asigura pregătirea unei sinteze de grup, a expozeuri şi prezentarea acestora în grupuri multinaţionale în cadrul şedinţelor plenare.

Prima parte a programului intensiv a fost găzduită între 30 ianuarie şi 10 februarie 2012 de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Specializarea Traducere şi interpretare a fost reprezentată de 5 studenţi ai anului al III-lea, Vlad CIUREA, Bianca SPOEALĂ, Raluca STEGĂRESCU, Diana VASILE şi Anca ZÎRNĂ.
Începând cu prezentarea marilor categorii de sisteme juridice, prelegerile sau mesele rotunde care au avut loc în timpul dimineţilor au continuat cu organizarea juridică a ţărilore reprezentate în proiect, pentru a sfârşi cu dreptul migranţilor, libera circulaţie a persoanelor, dreptul la azil, condiţiile de dobândire a cetățeniei în fiecare dintre ţările participante.
Vizita la tribunalul sectorului 4 al municipiului Bucureşti a constituit prilejul pentru studenţi de a asista la o ședință de judecată și de a observa modalitatea de desfășurare a acesteia.
În prelegerile care au urmat au fost prezentate, de asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi garanţiile lingvistice pe care aceasta le asigură migranţilor, statutul traducătorilor şi interpreţilor de pe lângă tribunale, chestiunile deontologice legate de aceste două profesii, asistenţa lingvistică acordată migranţilor. Interacţiunea cu expatriaţi cu ocupaţii în diferite domenii în România a adus o cunoaştere mai aprofundată a detaliilor demersurilor necesare pentru obţinerea de documente oficiale.
Activităţile propuse studenţilor au fost dintre cele mai variate şi au avut drept scop aplicarea informaţiilor acumulate cu ocazia prelegerilor: completarea de chestionare referitoare la conţinuturile expuse, elaborarea de glosare, analiză de fragmente de film conţinând scene desfăşurate în tribunale, alcătuirea şi susţinerea unei expuneri, precum şi redactarea unui articol de presă despre vizita la tribunal, jocuri de roluri cu situaţii implicând un reprezentant al legii, un migrant şi un interpret, traduceri de documente specifice situaţiei de obţinere a naţionalităţii în ţara gazdă etc. S-a acordat prioritate activităților desfășurate în echipe multinaţionale – prilej pentru o mai bună cunoaştere între participanţi şi pentru utilizarea de către aceştia a limbilor străine cunoscute. În plus, ei şi-au prezentat ţările de origine din punct de vedere cultural în după-amieze special dedicate acestui tip de activitate. Nu au lipsit nici vizitele culturale la Palatul Parlamentului din Bucureşti şi la monumente din centrul istoric al Capitalei.
Organizarea acestei etape a programului intensiv de către UTCB s-a dovedit mai mult decât benefică, graţie mai marii deschideri şi a intensificării colaborării cu mediul profesional. Astfel, studenţii specializării Traducere şi interpretare beneficiază nu numai de competenţele unor experţi din domeniul juridic şi al traducerilor/interpretării care s-au alăturat, în calitate de colaboratori, corpului didactic al specializării, dar şi de posibilităţi sporite de a-şi efectua stagiul de practică în cadrul unor organizaţii profesionale; a fost intensificată colaborarea cu Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene în România; contactul cu Tribunalul unde a avut loc vizita menţionată mai sus a facilitat accesul la resurse documentare care au înlesnit înţelegerea sistemului juridic românesc de către studenţii STI, precum şi pregătirea necesară prezenţei echipei româneşti la ediţia 2013 a proiectului. De asemenea, au fost încheiate noi acorduri bilaterale în cadrul programului ERASMUS între UTCB-DLSC şi universităţile participante la IP. Nu în ultimul rând, DLSC a luat decizia adăugării traducerii şi interpretării pentru servicii publice ca rută tematică pe care o pot urma studenţii programului de masterat în traducere şi interpretare specializată.

Programul intensiv a continuat în 2013 cu etapa a doua, desfăşurată la Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích din Republica Cehă între 28 ianuarie şi 8 februarie, din partea UTCB fiind selecţionate studentele Veronica BUBOACĂ, Roxana IONESCU, Simona MOGOAŞE, Veronica UNGUREANU şi Lena ZAMFIRACHE.
Prima parte a fost constituită dintr-o necesară introducere în Common Law şi în dreptul romano-germanic, la care s-au adăugat detalii despre sistemele juridice din ţările perticipante la proiect. Vizita la Tribunalul oraşului České Budějovice a fost o ocazie de a observa cadrul şi elementele unui proces implicând persoane din rândul comunităţii de migranţi, făcându-se apel şi la serviciile unui interpret de pe lângă autoritatea judecătorească locală. Astfel, studenţii au putut face comparaţia cu elementele remarcate în decursul vizitei prealabile la tribunale din ţările lor. În aceeaşi ordine de idei, aceştia au pregătit analize de fragmente de filme înfăţişând proceduri orale şi au susţinut prezentări în acest sens în faţa colegilor. Discuţiile asupra celor petrecute în timpul procedurii de la tribunal şi redactarea unui articol de presă în limba franceză sau engleză referitoare la acest subiect au constituit finalizarea acestei etape.
Tematica abordată în continuarea proiectului a fost legată de aspecte ale meseriei de interpret de pe lângă autorităţile judecătoreşti, de dreptul imigranţilor şi de rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi de particularizări ale evoluţiei migraţiilor în Europa Centrală şi tipuri de interpretare utilizate pentru a facilita comunicarea dintre imigranţi şi autorităţi. Un interes deosebit a suscitat masa rotundă organizată cu prezenţa unor expatriaţi care şi-au împărtăşit experienţa referitoare la demersurile întreprinse în ţara gazdă pentru obţinerea dreptului la muncă, a permisului de şedere etc. Activităţile propuse studenţilor au fost diverse – pe lângă chestionare de verificare a înţelegerii cunoştinţelor prezentate în timpul prelegerilor sau al meselor rotunde, alcătuirea de glosare terminologice specifice subiectelor abordate în timpul programului intensiv, traduceri de documente necesare obţinerii naţionalităţii în ţara gazdă, ei au mai fost implicaţi şi în prezentări referitoare la traducerea autorizată şi la interpretarea la tribunal în ţările de origine, analize ale specificului lexical al textelor juridice europene, jocuri de roluri reproducând situaţii de comunicare între reprezentanţi ai autorităţilor, imigranţi şi interpreţi etc.
Vizitele la obiective culturale din České Budějovice au fost completate de cea în oraşul Český Krumlov, al cărui centru istoric este înscris în patrimoniul mondial UNESCO.


Următoarea etapă a programului intensiv s-a desfăşurat între 27 ianuarie şi 7 februarie 2014 la Instituto Superior de Contabilidade et Administração do Porto (Portugalia).

 

 

Specialization Translation and Interpretation   Specialisation traduction et interpretation