STI Specialization Translation and Interpretation
Prezentare licenţă traducere şi interpretareOrganizare Specializarea Traducere si interpretarePerspective de cariera licenta Specializarea Trducere si interpretareAdmitere licenta Specializarea Trducere si interpretarePlan de invatamant licenta Specializarea Trducere si interpretarePagina studentilor Specializarea Traducere si interpretareParteneriate externe Specializarea Traducere si interpretareContact Specializarea Traducere si interpretare


Logo Memsource
Web DLSC

Facebook
  Admitere licenţă
Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

 

Admitere licenta Specializarea Traducere si interpretare

Selecţia candidaţilor

Se face în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel:

 • 50% este reprezentat de media generală a examenului de bacalaureat
 • 50% este reprezentat de nota obţinută la proba de limbă română a examenului de bacalaureat

Număr de locuri

 • Subvenţionate de la buget: 50
 • Cu taxă: 15 (taxa anuală de şcolarizare este de 3600 RON, plătibilă în trei rate)

Actele necesare pentru înscriere

 • Cerere tip (eliberată de comisia de admitere)
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia în original); pentru absolvenţii promoţiei 2018, adeverinţă de absolvire (original sau copie legalizată); adeverinţa trebuie să menţioneze media generală a examenului de bacalaureat, media obţinută la proba de limba română, precum şi nota obţinută la proba de limbă străină, acolo unde este cazul.
 • Copie legalizată după foaia matricolă clasele IX-XII
 • Copie legalizată după certificatul de naştere
 • Fotocopie carte/buletin de identitate
 • 3 fotografii tip carte de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (80 RON) sau, după caz, adeverinţele necesare scutirii de la plata taxei (sunt scutiţi de plata taxei candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii, copiii personalului didactic în activitate indiferent de instituţia de învăţământ, copiii personalului didactic pensionat sau decedat, copiii salariaţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)
 • Un dosar plic de carton; NU SE ACCEPTĂ DOSARE DE PLASTIC ȘI NICI MAPE
 • Adeverinţă de student şi copie legalizată după diploma de bacalaureat (pentru studenţii care doresc să urmeze studii universitare în acelaşi timp la două facultăţi)
 • Diploma de licenţă (pentru absolvenţii cu examen de licenţă care vor să studieze la a doua facultate)
 • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care trebuie să facă dovada schimbării numelui de familie)

Programul admiterii

Sesiunea iulie 2018

Înscrierile au loc în perioada 9-17 iulie 2018 între orele 9-13 și 14-17 (de luni până vineri) și 9-13 (sâmbăta și în ultima zi a înscrierilor). Duminica nu se fac înscrieri. În perioada admiterii înscrierile se pot face online și pe site-ul admitereonline.ro. Rezultatele se afișează în data de 18 iulie 2018.

Sesiunea septembrie 2018 se organizează numai în cazul neocupării locurilor disponibile în sesiunea iulie 2018.

Specialization Translation and Interpretation   Specialisation traduction et interpretation