STI Specialization Translation and Interpretation
Prezentare licenţă traducere şi interpretareOrganizare Specializarea Traducere si interpretarePerspective de cariera licenta Specializarea Trducere si interpretareAdmitere licenta Specializarea Trducere si interpretarePLan de invatamant licenta Specializarea Trducere si interpretarePagina studentilor Specializarea Traducere si interpretareParteneriate externe Specializarea Traducere si interpretareContact Specializarea Traducere si interpretare

Logo Memsource
Web DLSC

Facebook


 
Organizare studii licenţă
Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare

Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare
Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare

Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare
Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare
Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare
Organizare licenta Specializarea Traducere si interpretare
DURATA STUDIILOR:
 
3 ani
DOMENIUL:
 
LIMBI MODERNE APLICATE
SPECIALIZAREA: TRADUCERE ŞI INTERPRETARE
 

prima specializare - engleză

a doua specializare - la alegere, franceză, germană sau spaniolă

 

În luna mai 2010, specializarea Traducere şi interpretare a fost acreditată pentru nivelul de studii licenţă de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), conferindu-i-se calificativul cel mai înalt, "încredere".

Planul strategic de dezvoltare a specializării Traducere şi interpretare

Specialization Translation and Interpretation   Specialisation traduction et interpretation