STI Specialization Translation and Interpretation
Prezentare master traducere si interpretareOrganizare master specializarea traducere si interpretarePerspective de cariera master traducere si interpretareAdmitere master traducere si interpretarePlan de învătământ master traducere si interpretareParteneriate externe specializarea Traducere si interpretare

Logo Memsource
Web DLSC

Facebook
  Admitere master
admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

Înscrierile pentru admiterea la masteratul de Traducere și interpretare specializată se prelungesc și în ziua de miercuri, 26 iulie 2017. Vă așeptăm în intervalul 9:00-13:00 în bd. Lacul Tei 124, clădirea Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole, etajul IV, sala L3CRU.

Selecţia candidaţilor

Se face în funcţie de rezultatele unui concurs ce constă în:

 • probă orală la limba B (engleză): traducerea unui scurt text de popularizare a științei, interviu
 • probă orală la limba C (la alegere, franceză, germană sau spaniolă): traducerea unui scurt text de popularizare a științei, interviu

Media de admitere este compusă din nota obținută la cele două probe (cu o pondere de 70%) şi media examenului de licenţă (cu o pondere de 30%).

Recomandăm candidaţilor cunoaşterea limbii B cel puţin la nivelul B2 al Cadrului european de referinţă pentru limbi străine şi a limbii C cel puţin la nivelul B1.

Număr de locuri

 • Subvenţionate de la buget:30
 • Cu taxă: 20 (taxa anuală de şcolarizare este de 2400 RON anual, plătibilă în trei rate)

*Această informație va fi confirmată în curând de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Actele necesare pentru înscriere

 • Cerere tip (eliberată de comisia de admitere)
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia) - original sau copie legalizată
 • Diploma de licenţă (în original sau copie legalizată) sau adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2017); adeverinţa trebuie să menţioneze media generală a anilor de studii şi media obţinută la licenţă
 • Copie simplă după suplimentul la diplomă (pentru absolvenţii promoţiilor 2006-2016 inclusiv)
 • Foaia matricolă studii liceale (pentru informaţii privind limbile străine studiate)
 • Copie legalizată după certificatul de naştere
 • Copie carte/buletin de identitate*
 • 5 fotografii tip carte de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, după caz, adeverinţele necesare scutirii de la plata taxei (sunt scutiţi de plata taxei candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii, copiii personalului didactic în activitate indiferent de instituţia de învăţământ, copiii personalului didactic pensionat sau decedat, copiii salariaţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)
 • Un dosar plic de carton; NU SE ACCEPTĂ DOSARE DE PLASTIC ȘI NICI MAPE
 • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care trebuie să facă dovada schimbării numelui de familie)

*Se acceptă depunerea copiilor nelegalizate după cartea/buletinul de identitate, dar la înscriere se prezintă şi originalul.

Programul înscrierilor şi al admiterii

Sesiunea iulie 2017

Înscrierile au loc la secretariatul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare, (clădirea Decanate şi Catedre, scara C, etaj 3), în perioada 24-25 iulie 2017, între orele 9-13 . Probele de concurs se desfășoară în zilele de 26 și 27 iulie 2017. Rezultatele se afișează în ziua de 27 iulie 2017, contestațiile se pot depune în zilele de 27 și 28 iulie 2017 la registratura UTCB (clădirea Rectoratului, Bd. Lacul Tei 122-124), iar afișarea rezultatelor contestațiilor se face în ziua de 28 iulie 2017.

Sesiunea septembrie 2017 (se organizează numai în cazul neocupării locurilor disponibile în sesiunea iulie 2017)

Înscrierile au loc la secretariatul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare, (clădirea Decanate şi Catedre, scara C, etaj 3), în perioada 14-16 septembrie 2017, între orele 9-13 . Probele de concurs se desfășoară în zilele de 18 și 19 iulie 2017. Rezultatele se afișează în ziua de 19 septembrie 2017, contestațiile se pot depune în ziua de 19 septembrie 2017 la registratura UTCB (clădirea Rectoratului, Bd. Lacul Tei 122-124), iar afișarea rezultatelor contestațiilor se face în ziua de 20 septembrie 2017.

Specialization Translation and Interpretation   Specialisation traduction et interpretation