STI Specialization Translation and Interpretation
Prezentare master traducere si interpretareOrganizare master specializarea traducere si interpretarePerspective de cariera master traducere si interpretareAdmitere master traducere si interpretarePlan de învătământ master traducere si interpretareParteneriate externe specializarea Traducere si interpretare

Logo Memsource
Web DLSC

Facebook
  Admitere master
admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

 

admitere master traducere si interpretare

Lista candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget în sesiunea iulie 2018

Lista candidaților respinși în sesiunea iulie 2018

Sesiunea de admitere septembrie 2018

Număr de locuri

 • Subvenţionate de la buget: 3
 • Cu taxă: 21 (taxa anuală de şcolarizare este de 2400 RON, plătibilă în trei rate)

Calendar

Înscrieri: 13 septembrie - 17 septembrie 2018

Au loc la secretariatul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare, bd. Lacul Tei 124, clădirea Decanate şi Birouri, scara C, etaj 2. Începând cu data de 1 august 2018, înscrierea se poate face și online, prin intermediul partenerilor noștri:

Inscriere online 

Probele de concurs: 18 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor: 19 septembrie 2018

Selecţia candidaţilor

Se face în funcţie de rezultatele unui concurs ce constă în:

 • probă orală la limba B (engleză): traducerea unui scurt text de popularizare a științei, interviu
 • probă orală la limba C (la alegere, franceză, germană sau spaniolă): traducerea unui scurt text de popularizare a științei, interviu

Media de admitere este compusă din nota obținută la cele două probe (cu o pondere de 70%) şi media examenului de licenţă (cu o pondere de 30%).

Recomandăm candidaţilor cunoaşterea limbii B cel puţin la nivelul B2 al Cadrului european de referinţă pentru limbi străine şi a limbii C cel puţin la nivelul B1.

Actele necesare pentru înscriere

 • Cerere tip (eliberată de comisia de admitere)
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia) - original sau copie legalizată
 • Diploma de licenţă (în original sau copie legalizată) sau adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018); adeverinţa trebuie să menţioneze media generală a anilor de studii şi media obţinută la licenţă
 • Copie simplă după suplimentul la diplomă (pentru absolvenţii promoţiilor 2006-2017 inclusiv)
 • Foaia matricolă studii liceale (pentru informaţii privind limbile străine studiate)
 • Copie legalizată după certificatul de naştere
 • Copie carte/buletin de identitate*
 • 5 fotografii tip carte de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 RON) sau, după caz, adeverinţele necesare scutirii de la plata taxei (sunt scutiţi de plata taxei candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii, copiii personalului didactic în activitate indiferent de instituţia de învăţământ, copiii personalului didactic pensionat sau decedat, copiii salariaţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)
 • Un dosar plic de carton; NU SE ACCEPTĂ DOSARE DE PLASTIC ȘI NICI MAPE
 • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care trebuie să facă dovada schimbării numelui de familie)

*Se acceptă depunerea copiilor nelegalizate după cartea/buletinul de identitate, dar la înscriere se prezintă şi originalul.

Specialization Translation and Interpretation   Specialisation traduction et interpretation