Specializarea Traducere si interpretare
Prezentare master traducere si interpretareOrganizare master specializarea traducere si interpretarePerspective de cariera master traducere si interpretareAdmitere master traducere si interpretarePlan de învătământ master traducere si interpretareParteneriate externe specializarea Traducere si interpretare

Logo Memsource
Web DLSC

Facebook  Plan de învăţământ master
Anul I    
DISCIPLINE OBLIGATORII DISCIPLINE OPŢIONALE DISCIPLINE FACULTATIVE
 • Normă şi abatere în limba română contemporană
 • Noutăţi în Gramatica limbii române
 • Localizare în traducerea tehnică B/C*
 • Traducere specializată tehnică B/C
 • Structuri lexicologice şi terminologie specializată (inginerie)
 • Structuri lexicologice şi terminologie specializată (drept)
 • Introducere în interpretare A
 • Interpretare consecutivă B/C
 • Scriere tehnică
 • Comunicare interculturală
 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Limba a III-a (spaniolă, portugheză, rusă, japoneză)
 • Limba română pentru studenţii străini
 
Anul al II-lea    
DISCIPLINE OBLIGATORII DISCIPLINE OPŢIONALE DISCIPLINE FACULTATIVE
 • Management de risc în traducere
 • Traducere specializată tehnică B/C
 • Traducere pentru servicii publice B/C
 • Interpretare consecutivă B/C
 • Interpretare simultană B/C
 • Comunicare profesională
 • Limba a III-a (spaniolă, portugheză, rusă, japoneză)
 
     
     
     
     
 
STI english      STI français